Slovensko društvo TAI JI QUAN

041 681 220        marjan.dogsa@gmail.com     

 
 

TAI JI QUAN programi

učna snov veščine gibanja TAI JI QUAN je porazdeljena v trinajstih (13) programih:


I. program-yang(I)

poenostavljena kratka forma
šola YANG

S pomočjo znanja starodavne kitajske meditativne veščine gibanja TAI JI QUAN doseči usklajeno in uravnoteženo življenje, ki obstaja na nivoju utrjevanja zdravja, na nivoju razvijanja zaznavnih in mentalnih potencialov, na nivoju umirjenega a dinamičnega psihofizičnega ravnotežja, ter na nivoju samoobrambnih veščin.

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • seznaniti udeležence programov veščine TAI JI QUAN z vsebino učne snovi: forme(prostoročne in z orodji), QiGong vaje(TaiJi-QiGong), navijanje svile, stoječa meditacija, 13 principov vodenja, gibanje v dvoje, aplikativni del veščine
 • zgodovinski oris nastanka in razvoja veščine, poudarek na šoli Yang

Vsebina praktičnega dela programa:

 • poenostavljena kratka forma (24 figur)
 • inačice te kratke forme (zrcalna, brez ponovitev)
 • ostale kratke forme (10 figur, 13 figur)

II. program-yang(II)

tradicionalna dolga forma
šola YANG

Vsi nadaljnji programi nadgrajujejo znanje veščine gibanja TAI JI QUAN.

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • zgodovinski oris in razvoj šole Yang
 • osnovni principi veščine
 • teoretične osnove figur

Vsebina praktičnega dela programa:

 • tradicionalna dolga forma (85/108 figur)
 • demo forma (40 figur)

III. program-orodja(I)yang

kratka orodja (kratka palica, meč, sablja)
šola YANG

Gibanje z Orodji nam omogoča nadaljne spoznavanje umetnosti gibanja v veščini.

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • pomen uporabe Orodij v veščini
 • zgodovinski oris veščine gibanja z Orodji

Vsebina praktičnega dela programa:

 • osnovne figure (kratke palice, meča, sablje) in povezanost teh v formi

IV. program-pet šol veščine TAI JI QUAN

sestavljene forme (prostoročne in z orodji)
petih šol

Forme petih šol vsebujejo značilne figure posamezne šole (YANG, CHEN, WU, WU-HAO, SUN) veščine TAI JI QUAN.

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • zgodovinski oris in poglavitne značilnosti posamezne šole
 • nastanek teh form in vzrok

Vsebina praktičnega dela programa:

 • stara forma petih šol (48 figur) in demo forma petih šol (42 figur)
 • demo forma z mečem petih šol (42 figur)

V. program-chen(I)

prva stara forma
šola CHEN

S šolo Chen veščine TAI JI QUAN preidemo v drugi del nadaljevalnih programov. Ta šola nam pokaže tudi drugo stran veščine, to je hitrost, dinamičnost, eksplozivnost in ob vsem tem tudi mirnost in spokojnost.
V letih vadbe, ki sledijo, bomo pogledali obe stari in obe novi formi te šole. Z vsemi štirimi formami šole Chen, dobimo celosten vpogled v to starodavno veščino gibanja TAIJIQUAN.

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • zgodovinski oris nastanka in razvoja šole Chen
 • teoretične osnove figur

Vsebina praktičnega dela programa:

 • prva stara forma (74 figur)
 • kratka forma (18 figur)
 • gibanje v dvoje(I)

VI. program-chen(II)

druga stara forma
šola CHEN

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • teoretične osnove figur druge stare forme (topovska pest)

Vsebina praktičnega dela programa:

 • druga stara forma
 • gibanje v dvoje(I)-nadaljevanje

VII. program-orodja(II)chen

kratka orodja (pahljača, meč, sablja)
šola CHEN

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • zgodovinski oris veščine gibanja z Orodji

Vsebina praktičnega dela programa:

 • osnovne figure (pahljače, meča, sablje) in povezanost teh v formi

VIII. program-chen(III)

prva nova forma
šola CHEN

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • teoretične osnove figur prve nove forme

Vsebina praktičnega dela programa:

 • prva nova forma (83 figur)
 • gibanje v dvoje(II)

IX. program-chen(IV)

druga nova forma
šola CHEN

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • teoretične osnove figur druge nove forme (topovska pest)

Vsebina praktičnega dela programa:

 • druga nova forma (64 figur)
 • demo forma (56 figur)
 • gibanje v dvoje(II)-nadaljevanje

X. program-orodja(III)chen

dolga orodja (dolga palica, sulica, helebarda)
šola CHEN

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • zgodovinski oris veščine gibanja z Orodji

Vsebina praktičnega dela programa:

 • osnovne figure (dolge palice, sulice, helebarde) in povezanost teh v formi

XI. program-orodja(IV)chen

dvojna orodja (pahljača, meč, sablja)
šola CHEN

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • zgodovinski oris veščine gibanja z dvojnimi Orodji

Vsebina praktičnega dela programa:

 • osnovne figure (dvojne pahljače, meča, sablje) in povezanost teh v formi

XII. program-chen(V)

aplikativni del veščine
šola CHEN

V zadnjih dveh programih se srečamo še z aplikativnim delom veščine TAI JI QUAN, ki je za razumevanje veščine nujno potreben.

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • zgodovinski oris aplikativnega dela veščine
 • teorija končnic (TaiJi-QinNa), torej zaključne poteze aplikacij
 • teorija dogovorjenih form gibanja v dvoje

Vsebina praktičnega dela programa:

 • forma v dvoje
 • gibanje v dvoje(III)-dogovorjeno

XIII. program-chen(VI)

aplikativni del veščine
šola CHEN

Vsebina teoretičnega dela programa:

 • teorija prostih form gibanja v dvoje

Vsebina praktičnega dela programa:

 • gibanje v dvoje(IV)-prosto

QiGong
ChanSiGong

 • QiGong vaje in vaje ChanSiGong (navijanje svile) so porazdeljene v Programih I-IX

 

 

starodavna kitajska meditativna veščina gibanja taijiquan

Keywords: ključne besede:

taijiquan, tai ji quan, taiji, tjq, taichichuan, tai chi chuan, taichi, chen, yang, wushu, wu shu, qigong, gi gong, slovensko društvo tai ji quan, društvo taijiquan, marjan dogša,

starodavna kitajska meditativna veščina gibanja taijiquan

taijiquan, tai ji quan, taiji, tjq, taichichuan, tai chi chuan, taichi, chen, yang, wushu, wu shu, qigong, gi gong, slovensko društvo tai ji quan, društvo taijiquan, marjan dogša,