Slovensko društvo TAI JI QUAN

041 681 220        marjan.dogsa@gmail.com     

 
 

o društvu


prvi organiziran tečaj za veščino TAI JI QUAN v Sloveniji 

V jesenskem terminu šolskega leta 1987/88 je bil organiziran prvi začetni tečaj te starodavne kitajske meditativne veščine gibanja TAI JI QUAN v Sloveniji.
Ta tečaj kratke forme (24 figur), šola Yang veščine TAI JI QUAN, je vodil Jani Osojnik, magister tradicionalne kitajske medicine, ki se je v tem času vrnil po študiju na Kitajskem.

prvo društvo za veščino TAI JI QUAN v Sloveniji

Po nekajletnem delovanju posameznikov in skupin na področju prakticiranja nekaterih oblik veščine, smo se odločili, da interes zaradi lažjega in smotrnejšega delovanja prenesemo v obliko društvenega delovanja.
Tako je bilo maja 1990 ustanovljeno prvo društvo za veščino TAI JI QUAN v Sloveniji.

dejavnost društva

TAI JI QUAN je sorazmerno mlada veščina v Sloveniji. "Slovensko društvo TAI JI QUAN" je to starodavno kitajsko meditativno veščino gibanja začelo organizirano širiti po Sloveniji. Društvo je sodelovalo pri nastanku nekaterih drugih društev za to veščino. Ta društva so se leta 2000 povezala v nacionalno panožno organizacijo.
"Zveza WUSHU-TAIJIQUAN Slovenije" (zveza-taijiquan.si) je uradni predstavnik te športne panoge v Sloveniji, v "Olimpijskem Komiteju Slovenije" (OKS-ZŠZ) in predstavnik v mednarodnih WuShu organizacijah, v Evropski WuShu organizaciji (EWuF), ter svetovni WuShu organizaciji (IWuF).
Slovensko društvo TAI JI QUAN aktivno sodeluje tako s članicami zveze, kot z ostalimi sorodnimi organizacijami.

status društva

"Slovensko društvo TAI JI QUAN ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju športa".

 

starodavna kitajska meditativna veščina gibanja taijiquan

Keywords: ključne besede:

taijiquan, tai ji quan, taiji, tjq, taichichuan, tai chi chuan, taichi, chen, yang, wushu, wu shu, qigong, gi gong, slovensko društvo tai ji quan, društvo taijiquan, marjan dogša,

starodavna kitajska meditativna veščina gibanja taijiquan

taijiquan, tai ji quan, taiji, tjq, taichichuan, tai chi chuan, taichi, chen, yang, wushu, wu shu, qigong, gi gong, slovensko društvo tai ji quan, društvo taijiquan, marjan dogša,